Kosten en verzekering

Maak afspraak Vind kliniek

Kosten en verzekering

Gynos Vrouwenkliniek heeft niet voor alle onderzoeken en behandelingen contracten met de zorgverzekeraars. Daarom kunnen wij niet in alle gevallen de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Op deze pagina vindt u op hoofdlijnen een uitleg hierover. Wij raden u sterk aan om altijd vooraf telefonisch bij ons te informeren of de onderzoeken en/of behandeling waarvoor u komt door ons direct gedeclareerd kunnen worden.

Belangrijk!

  • Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
  • Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar per 1 januari 2019 is € 385.

Blaasproblemen en blaaspijnsyndroom: direct door Gynos gedeclareerd

Voor het blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis en urologische klachten die bij Gynos Vrouwenkliniek onderzocht en behandeld kunnen worden, heeft Gynos Vrouwenkliniek afspraken met de zorgverzekeraars. Wij zullen de rekening dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen. U hoeft hier dus zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Per 1 januari 2015 vallen de blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/ of hyaluronzuur, niet meer onder de verzekerde zorg. Andros Mannenkliniek | Gynos Vrouwenkliniek gebruikt deze blaasspoelvloeistoffen omdat uit langdurige onderzoek is gebleken dat de beschermlaag van de blaas (GAG-laag) stoffen zoals hyaluronzuur en chondromitine sulfaat nodig heeft om voldoende bescherming te kunnen bieden. Slechts een aantal zorgverzekeraars vergoeden de blaasspoelingen met deze stoffen nog. Indien de arts besluit dat een blaasspoeling voor u mogelijk nuttig kan zijn, dan zullen wij vanuit Andros | Gynos dat op onze eigen kosten eenmalig (of een beperkt aantal keer) toedienen. Mogelijk heeft u baat bij langer gebruik van deze blaasspoelingen. U zult dan zelf de blaasspoelingen moeten aanschaffen. Onze verpleegkundigen ondersteunen u hier bij.

We raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te controleren of zij blaasspoelingen vergoeden. Wij adviseren u ook de ontwikkelingen op de website van Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging in te gaten te houden.

 

 

Eigen risico

Zorg uit het basispakket brengt de zorgverzekeraar altijd ten laste van uw eigen risico, ongeacht hoe de zorgverzekeraar de door Gynos Vrouwenkliniek uitgevoerde onderzoeken en behandelingen vergoedt (aan uzelf of rechtstreeks aan Gynos Vrouwenkliniek). Indien u nog (een deel van) uw eigen risico voor een jaar niet gebruikt heeft, zult u dit dus zelf moeten betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van het eigen risico in een bepaalde jaar en het restant van uw eigen risico. Veel zorgverzekeraars maken deze informatie tegenwoordig eenvoudig toegankelijk via een beschermde omgeving op hun website.

Het verplichte eigen risico voor 2019 is € 385. Het eigen risico geldt niet op zorg die vergoed wordt uit een aanvullend pakket.

Verwijsbrief huisarts nodig bij het maken van de afspraak

Om uw zorg door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze verwijzing heeft u nodig op het moment dat u de afspraak maakt voor uw eerste bezoek aan Gynos Vrouwenkliniek.

Afspraak zonder verwijzing

Mocht u om welke reden dan ook geen verwijzing hebben, dan kunt u bij ons terecht maar zult u de behandeling zelf moeten betalen. De kosten zijn afhankelijk van de klacht en de onderzoeken die de uroloog nodig acht, daarom kan niet op voorhand worden bepaald hoe hoog de rekening zal zijn. Passantentarieven Andros/Gynos 2019 >

Nieuwe verwijzing nodig voor nieuwe klachten

Als u voor een controlebezoek komt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor andere klachten komt dan die waarvoor u al behandeld wordt, dan heeft u een nieuwe verwijzing voor die specifieke klachten nodig.

Kosten voor laat en niet afzeggen van een afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit in ieder geval 48 uur voor uw bezoek ons te laten weten.

Informatie eigen risico

Passantentarieven

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont en geen basisverzekering heeft. Ook zijn er bepaalde uitzonderingen op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor gewetensbezwaarden. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximumperiode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Voor niet-verzekerden rekent Gynos de ‘passantenprijs’. Deze prijs kan afwijken van de prijs die een behandeling kost indien wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Maak afspraak
Nieuws

10 jaar ZorgkaartNederland: ‘ZorgkaartNederland biedt transparantie over zorg’

In 2019 bestaat ZorgkaartNederland 10 jaar. Daarom kijken we dit jaar in een aantal artikelen terug op deze jaren. En natuurlijk komt er een blik op de toekomst! Deze keer: wat levert ZorgkaartNederland zorgorganisaties op? We vroegen het drie instellingen. "Wij zijn...

Patiëntenstop nieuwe cliënten met VGZ verzekering

Jaarlijks maken wij met alle zorgverzekeraars afspraken omtrent de zorg die wij verzorgen binnen de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars eisen daarbij een maximum aan het bedrag dat wij per jaar declareren. Ook met VGZ hebben wij een maximum afgesproken in de...

Nieuwe arts: Dick Janssen

Aangenaam dat ik me middels deze nieuwsbrief mag introduceren. Mijn naam is Dick Janssen en ben sinds januari 2019 bij de Andros Mannenkliniek | Gynos vrouwenkliniek werkzaam als arts op de blaaspijn poli op de vestigingen in Den Haag en Baarn. Samen met dr. Erik...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief