Kosten en verzekering

Maak afspraak Vind kliniek

Kosten en verzekering

Het multidisciplinaire blaaspijnspreekuur van Andros Mannenkliniek | Gynos Vrouwenkliniek biedt een brede aanpak voor patiënten met blaaspijnklachten.

Elke behandelaar en behandeling wordt anders in rekening gebracht. Lees de onderstaande informatie daarom goed door. Indien u hierover vragen heeft, stel deze dan aan het behandelteam of aan onze declaratiespecialist.

Belangrijk!

  • Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
  • Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar per 1 januari 2020 is € 385.

Urologische zorg

De basis van het blaaspijnspreekuur is de diagnose en behandeling door de uroloog, dr. Erik Arendsen. Voor urologische zorg hebben onze klinieken contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Blaasspoelingen

Sinds 1 januari 2015 vallen de blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/ of hyaluronzuur, niet meer onder de verzekerde zorg. Indien de arts besluit dat een blaasspoeling voor u mogelijk nuttig is, dan krijgt u een of enkele spoelingen toegediend om het effect vast te stellen. Andros | Gynos brengt deze spoelingen niet bij u in rekening.

Mogelijk heeft u baat bij langer gebruik van deze blaasspoelingen. U zult dan zelf de blaasspoelingen moeten aanschaffen. Als de spoeling meerdere keren wordt herhaald is het makkelijk zelf te leren spoelen. De verpleegkundige zal u het blaasspoelen aanleren en u waar nodig begeleiden.

Bekkenfysiotherapie

Als onderdeel van de totale diagnostiek voor uw klachten voert de bekkenfysiotherapeut bij de eerste intake een diagnostisch onderzoek uit voor de uroloog. Deze eerste intake is onderdeel van de urologische zorg en wordt niet apart in rekening gebracht.

Het is mogelijk dat de uroloog vervolgbehandelingen adviseert. De kosten voor een behandeling van 30 minuten zijn €60. Na uw bezoek betaalt u deze kosten per pin bij de receptie. U krijgt de factuur direct mee.

Deze bekkenfysiotherapie behandelingen worden in het algemeen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u de behandeling krijgt voor klachten van urineverlies, dan vergoedt de basisverzekering deze wel. Het is belangrijk dat u hiervoor een verwijzing heeft. Ook als u een aanvullende zorgverzekering heeft, dan is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten aan u terugbetaalt, ongeacht de diagnose. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kan het zijn dat uw zorgverzekeraar vraagt om een verwijsbrief. U kunt dat zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. U dient de behandeling zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Gynaecologie

Het kan voorkomen dat de uroloog u voor aanpalende klachten verwijst naar de gynaecoloog. Voor gynaecologische zorg heeft Andros | Gynos op dit moment geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de factuur van de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen rechtstreeks naar u zullen sturen.

U betaalt de volledige factuur aan Andros | Gynos. Meestal bedragen de kosten €225, maar afhankelijk van de aard van de onderzoeken kan dat bedrag hoger liggen. De factuur ontvangt u, in verband met de standaard declaratieregels, vaak pas na 3 tot 4 maanden.

Alhoewel wij voor gynaecologie geen contracten met de zorgverzekeraars hebben, betreft het wel verzekerde zorg binnen het basispakket. U heeft dus recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar. Na ontvangst van de factuur kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal de zorgverzekeraar een gedeelte van de kosten aan u terugbetalen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Diëtiste

Wij hebben ook een diëtiste aan het blaaspijnspreekuur verbonden, die met regelmaat bij Andros | Gynos (in Den Haag) op locatie een spreekuur houdt. De diëtiste werkt zelfstandig en stuurt u rechtstreeks een rekening. Voor verdere informatie over de kosten van de diëtiste verwijzen wij u naar haar website: http://leemborg.nl/verzekering/.

Mogelijk kunt u een deel van de kosten van de diëtiste terugbetaald krijgen vanuit uw basisverzekering of aanvullende zorgverzekering. U kunt dat zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Orthomoleculair therapeut

Aan het blaaspijnspreekuur is ook een orthomoleculair therapeut verbonden. Zij houdt met regelmaat bij Andros | Gynos in Den Haag een spreekuur. De therapeut werkt zelfstandig en stuurt u rechtstreeks een rekening. Voor verdere informatie over de kosten van deze orthomoleculair therapeut verwijzen wij u naar haar website: https://www.bodyswitch.nl/tarieven-bodyswitch/ 

Vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt een consult vaak (grotendeels) vergoed. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Andere specialismen en behandelingen

Mogelijk adviseert de uroloog u nog andere behandelingen of een consult bij een ander specialisme, zoals een MDL-arts. Dat zal gebeuren middels een verwijzing naar een andere zorgaanbieder buiten Andros | Gynos. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn, afhankelijk van doorverwijzing, het specialisme en de zorgaanbieder. Informeer vooraf bij deze zorgaanbieder wat de kosten voor u zijn.

Eigen risico

Zorg uit het basispakket brengt de zorgverzekeraar altijd ten laste van uw eigen risico, ongeacht hoe de zorgverzekeraar de door Gynos Vrouwenkliniek uitgevoerde onderzoeken en behandelingen vergoedt (aan uzelf of rechtstreeks aan Gynos Vrouwenkliniek). Indien u nog (een deel van) uw eigen risico voor een jaar niet gebruikt heeft, zult u dit dus zelf moeten betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van het eigen risico in een bepaalde jaar en het restant van uw eigen risico. Veel zorgverzekeraars maken deze informatie tegenwoordig eenvoudig toegankelijk via een beschermde omgeving op hun website.

Het verplichte eigen risico voor 2020 is € 385. Het eigen risico geldt niet op zorg die vergoed wordt uit een aanvullend pakket.

Verwijsbrief huisarts nodig bij het maken van de afspraak

Om uw zorg door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze verwijzing heeft u nodig op het moment dat u de afspraak maakt voor uw eerste bezoek aan Andros | Gynos. 

Afspraak zonder verwijzing

Om bij een van onze klinieken een afspraak te maken heeft u altijd een verwijzing nodig. Alleen als u in het buitenland woont en een buitenlandse zorgverzekering heeft kunt u een afspraak maken zonder verwijzing. De kosten zijn afhankelijk van de klacht en de onderzoeken die de uroloog nodig acht, daarom kan niet op voorhand worden bepaald hoe hoog de rekening zal zijn. U kunt contact opnemen met uw buitenlandse zorgverzekeraar om na te gaan of u de gemaakte kosten kunt declareren. > Passantentarieven Andros Gynos 2020 per 1 juli 2020

Nieuwe verwijzing nodig voor nieuwe klachten

Als u voor een controlebezoek komt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor andere klachten komt dan die waarvoor u al behandeld wordt, dan heeft u een nieuwe verwijzing voor die specifieke klachten nodig.

Kosten voor laat en niet afzeggen van een afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit in ieder geval 48 uur voor uw bezoek ons te laten weten.

Informatie eigen risico

Passantentarieven

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont en geen basisverzekering heeft. Ook zijn er bepaalde uitzonderingen op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor gewetensbezwaarden. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximumperiode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Voor niet-verzekerden rekent Gynos de ‘passantenprijs’. Deze prijs kan afwijken van de prijs die een behandeling kost indien wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Maak afspraak
Nieuws

Nu ook in Arnhem: Gynos Vrouwenkliniek

Gynos Vrouwenkliniek heeft nu ook een vestiging Arnhem. De afgelopen jaren is Gynos uitgegroeid tot dé kliniek voor vrouwen met urologische problemen. De kliniek in Arnhem is er speciaal voor vrouwen met een overactieve blaas, terugkerende blaasontstekingen of...

Onze klinieken en corona: we blijven patiënten helpen, maar wel met maatregelen

Op deze pagina vindt u informatie over welke gevolgen corona heeft op onze zorgverlening. Onze zorgverlening wordt continu aangepast aan de actuele stand van zaken op het gebied van corona.  Afspraken maken blijft mogelijk U kunt ons telefonisch bereiken voor het...

Sterilisatie voor Mannen bij Andros Mannenkliniek: www.sterilisatieklinieken.nl

Een nieuwe website met antwoord op alle vragen over sterilisatie van mannen: www.sterilisatieklinieken.nl . Andros Mannenkliniek heeft deze informatieve website ontwikkeld omdat steeds meer mannen kiezen voor een sterilisatie door een van onze ervaren urologen. Een...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief